Polityka prywatności strony internetowej fleszstudio.net

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy firmy mający styczność z danymi osobowymi zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§2.

Administratorem danych osobowych https://fleszstudio.net jest Tomasz Kenig prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLESZ STUDIO, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek, NIP: 7393495001, REGON: 280456020, mail: tomek@fleszstudio.net.

§3.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa.
 • minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 • integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 • rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§4.

 • Na naszej stronie przez formularz kontaktowy zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – podczas składania zapytania, niezbędne do składania zapytań oraz kontaktu;
  • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są odpowiedzi zwrotne na zapytania oraz ewentualny kontakt;
  • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb.
 • Podanie danych zawartych na formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zapytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem oraz niemożliwa będzie realizacja usługi.

§5.

 • Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania/zamówienia/ wyceny na stronie internetowej https://fleszstudio.net oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji o ofercie na wskazany w zapytaniu/zamówieniu adres e-mail oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.
 • Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§6.

 • Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim.
 • Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§7.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8.

 • Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
 • Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (dane powyżej).