Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Pan Tomasz Kenig prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLESZ STUDIO, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek, NIP: 7393495001, REGON: 280456020, tel. 605327849, e-mail: tomek@fleszstudio.net.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do kontaktowania się z Państwem i przedstawienia oferty oraz odpowiedzi na zapytania);
  • art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Państwa dane osobowe nie są nikomu przedstawiane, udostępniane, przekazywane.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem niezbędnym do nawiązania kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zapytanie itp. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem odpowiedzi i kontaktu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.